Bomen Vellen

Vellen van bomen

Het vellen van bomen moet steeds gebeuren met een juiste nauwkeurigheid: goede vakkennis in combinatie met het juiste materiaal en gepaste velling of ontmantelingtechniek, rekening houdend met de bereikbaarheid en mogelijkheden van het werkterrein.

Hier een opsomming van onze werkzaamheden:

  • vellen van bomen (met voldoende valruimte);
  • vellen van bomen en ontmantelen met behulp van klimtechniek;
  • vellen van bomen en ontmantelen met behulp van een hoogwerker;
  • uitdunnen van bossen;
  • vrijzagen van percelen.

Ook kan u beroep doen op ons bij stormschade, wat zeker niet onbelangrijk is als hulpdiensten niet mogen interveniëren op privéterrein wanneer het over bomen gaat.

Verwijderen van hagen

Wij verwijderen hagen door ze af te zagen of kunnen ze ook volledig verwijderen door ze uit te trekken ( indien mogelijk ) met behulp van een boslier, zodat het wortelgestel direct mee verwijderd is. Uitgraven van het wortelgestel is ook mogelijk.

Hakselaar

Onze houthakselaar is door een tractor gedragen en heeft een invoercapaciteit van 21 cm. doorsnede. Na de velling van uw bomen kan het takhout verhakseld worden en eventueel naar uw wens afgevoerd worden.

Onze houthakselaar kan ook apart gehuurd worden voor het versnipperen van uw takafval. Dit is steeds met een bedienaar, die helpt bij het invoeren.

Stronkenfrees

Wanneer stronken niet kunnen uitgegraven of uitgetrokken worden, kan er steeds beroep gedaan worden op onze stronkenfrees.  Deze freest de stronken weg tot op een diepte van 20 cm.

Hout Klieven

Wenst u uw brandhout te laten klieven, dan is onze kliefmachine van 14 ton persdruk makkelijk inzetbaar met onze compact trekker van 58 pk.
Onze kliefmachine is ook apart te huur in combinatie met onze compact trekker. Dit is wel steeds met bedienaar.

Boslier

Zeker niet onbelangrijk is onze boslier: deze is inzetbaar in tal van mogelijkheden die veel verder gaan dan het geleiden van bomen alleen. De trekkracht bedraagt gedubbeld 9 ton.

Verschillende situaties waarbij de boslier inzetbaar is:

  • overhalen, geleiden van bomen;
  • uitslepen van stamhout uit bossen;
  • uittrekken van hagen;
  • uitslepen van allerhande voertuigen op moeilijk bereikbare plaatsen;